Adjunct Manager Metering; Belgium

 • Werbung:
 • Kategorie: Science & Technology
 • Land: Belgium
 • Standort: Not Specified Brussel Belgium
 • Sprache: Deutsch
 • Employment Type: Permanent
 • Arbeitszeiten: Not Specified
 • Gehalt: Euro . EUR
 • Salary Period: Annual
 • Jobart: TRAFFIC
 • Unternehmensname:
 • Job Quell: Stepstone.be
 • Erstellt am: Apr 16, 2018


Jetzt bewerben

Je komt terecht bij het departement Settlement, Metering, Data & Reporting. Je ondersteunt er het Metering Management bij de operationele opvolging van de activiteiten met betrekking tot de validatie van meet- en telgegevens die o.a. nodig zijn voor de facturatie, de wettelijke verplichtingen inzake rapportering en voor de transparantie naar de markt toe. Je krijgt de volgende taken en verantwoordelijkheden toegewezen:

 • Je superviseert en organiseert de operationele taken met betrekking tot het vergaren en valideren van de meet- en telgegevens aan de hand van specifieke software. Je zorgt voor de proactieve opvolging van technische problemen (desynchronisatie, wegvallen van communicatie enz.) en bespreekt de voorstellen voor verbetering in overleg met de technische experts in het domein.
 • Je identificeert, bepaalt en controleert de behoefte aan tellingen en hun plaats op het net. Dit doe je in overleg met het validatieteam en het departement Customer Relations, zodat de facturatie (voorschotten en regularisatie) en de validatie van de telgegevens op een correcte en efficiënte manier kunnen gebeuren. Je overlegt met de technische teams en de projectteams om ervoor te zorgen dat Elia hiervoor over de nodige telinstallaties beschikt.
 • Je controleert of er met elke topologische verandering van het net rekening werd gehouden in de verschillende vergelijkingen voor de facturatie en je geeft je toestemming aan het team dat verantwoordelijk is voor de databank om de nieuwe vergelijkingen toe te passen. Je zorgt voor het up-to-date houden van de technische meteringbijlagen van de aansluitingscontracten van directe klanten en van de samenwerkingsovereenkomsten voor de distributie. Indien nodig, ga je samen met de Key Account Manager langs bij de klant om deze wijzigingen toe te lichten.
 • Je bezorgt de telgegevens aan de distributienetbeheerders, je zorgt voor een correcte verdeling van de energievolumes tussen de verschillende netbeheerders, toegangshouders en leveranciers. Dit doe je door de databank voor contracten up-to-date te houden, conform de contracten en technische reglementen die van kracht zijn.
 • Bij het afsluiten van de maand zorg je ervoor dat de databank up-to-date is, dat het team de validatie heeft afgesloten binnen de reglementaire en contractueel vastgelegde termijnen en dat de gegevens beschikbaar zijn voor de externe partijen. Je organiseert en voert generieke controles uit om eventuele fouten op te sporen en deze te corrigeren vóór de facturatie.
 • Je bouwt een grondige kennis op om alle vragen in verband met metering en smart metering (zowel over vroegere, als over huidige en toekomstige situaties) te kunnen beantwoorden en om de nodige interne en externe rapporten te kunnen opstellen.
 • Je gebruikt je deskundigheid om mee de toekomstige behoeften van de dienst te bepalen op het gebied van applicaties. In de implementatiefase speel je de rol van key-user; je werkt in nauw overleg samen met de Business Analisten.
 • Je ondersteunt de business bij het organiseren van acceptatietests (UAT) van de verschillende gebruikte softwaretoepassingen bij de dienst Metering alvorens ze in gebruik worden genomen. Je zorgt ook voor de data cleaning die daaruit voortvloeit.
 • Je werkt als projectleider of streamleader mee aan verschillende projecten om de operationele processen te verbeteren en zo tot een uitstekende operationele werking te komen.
 • Bij afwezigheid van het Metering Management sta je in voor de operationele continuïteit van de activiteiten binnen de dienst.
 • Je bent in het bezit van een universitair diploma in een technische richting (burgerlijk/industrieel ingenieur of master in de wetenschappen).
 • Je bent verantwoordelijk, flexibel en klantgericht.
 • Je beschikt over een goed analytisch vermogen. Je kan zelfstandig werken op een ordelijke en efficiënte manier, waarbij je je houdt aan de procedures die van kracht zijn.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden.
 • Je kunt goed in teamverband werken en je hebt gevoel voor initiatief.
 • Je kunt je vlot uitdrukken in het Frans en in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt een goede passieve kennis van het Engels.
 • Je hebt een goede kennis van MS-Office.