Expert Underwriter Arbeidsongevallen Ondernemingen; BelgiumJetzt bewerben

De P&V Groep is een solide Belgische coöperatieve verzekeringsgroep, actief sinds meer dan 100 jaar. We willen ons onderscheiden als betrokken, loyale en nabije partner voor onze klanten, distributiepartners en andere stakeholders. Onze meer dan 1600 medewerkers in Brussel en Antwerpen staan in voor een professionele dienstverlening. Verschillende merken maken deel uit van de Groep: - P&V Verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten; - VIVIUM, ARCES en Piette & Partners verdelen hun producten via makelaars; - Actel Affinity via akkoorden met auto-importeurs. Taken: 1. Dossiers De aanvragen voor Non-Life studies en offertes in ontvangst nemen en controleren, de nodige informatie evalueren en verzamelen om vervolgens de dossiers te analyseren en volledig autonoom te kunnen beslissen over de operationele opvolging van de dossiers waarvoor men verantwoordelijk is. 2. Onderhandeling Na de analyse onderhandelingen voeren en beslissingen nemen in concrete dossiers en vervolgens het resultaat communiceren aan alle betrokken partijen, om ze te kunnen documenteren en ter beschikking stellen voor de behandeling van gelijkaardige dossiers in de toekomst. 3. Advies en overdracht van kennis Technisch advies verstrekken aan de collega's zodat de behandelde dossiers/aanvragen voldoen aan de door de P&V Groep vereiste kwaliteits- en coherentienormen. Voorbeeld: - De acceptatieregels voor de presentatie van de portefeuille aan de betrokken medewerkers (inclusief de commerciële medewerkers) communiceren. - Systematische en regelmatige opleidingen over zijn competentiedomein verzorgen en geven om het kennisniveau binnen P&V te verhogen. 4. Opvolging van de markt en ontwikkeling van producten Voortdurend informatie en documentatie inwinnen over de evolutie van de markt en het aanbod van de concurrentie om de positie van de activiteit Non-Life van de Groep bij de marktleiders binnen de beoogde segmenten te behouden en in het bijzonder de dienst PM informeren over de vastgestelde marktevoluties. U hebt minstens een Bachelor (bij voorkeur verzekeringen) of een gelijkwaardige ervaring in de sector. U hebt minstens 5 jaar ervaring in het domein van de arbeidsongevallen (accent KMO); deze ervaring is een must. U werkt vlot met informatica. U bent Nederlands- of Franstalig met een goede kennis van de andere landstaal. U bent commercieel ingesteld en klantgericht. U bent oplossingsgericht, hebt een goede teamgeest en hecht veel belang aan de tevredenheid van de klanten.U bent op zoek naar afwisselend werk. U werkt snel en nauwkeurig. Wij bieden een interessant salarispakket met tal van extralegal... Originele vacature is te vinden op StepStone.be - Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be!
Original job ad is published on StepStone.be - Set up a Jobagent at StepStone now and find your dream job! For similar jobs, information on employers and career tips visit StepStone.be!
La version originale de cette offre d'emploi est disponible sur stepstone.be - Créez maintenant votre Job Agent sur StepStone et trouvez le job de vos rêves ! Trouvez des jobs similaires, des informations sur les employeurs qui recrutent et des conseils de carrière sur stepstone.be!