Introduktionsstilling i kardiologi; DenmarkJetzt bewerben

Hjerteafdelingen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital søger snarest en reservelæge med interesse for kardiologi til introduktionsstilling til Hjerteafdelingen. Ansættelse fra 1/5 2018. Stillingen er organisatorisk placeret i afdelingens stab med reference til afdelingsledelsen for Hjerteafdelingen, Frederiksberg & Bispebjerg Hospital. Stillingsfunktionen er på Frederiksberg-matriklen. Du vil indgå i enten forvagtslaget eller mellemvagtslaget alt efter dine kompetencer.

Hjerteafdelingen på Frederiksberg & Bispebjerg Hospitaler har 1 sengeafsnit på Frederiksberg-matriklen og 3 sengeafsnit på Bispebjerg-matriklen samt ambulante funktioner på begge matrikler. Afdelingen har omkring 85.000 årlige ambulante kontakter og 10.000 indlæggelser. Desuden har Hjerteafdelingen en stor forskningsaktivitet med flere ph.d.-studerende.

Hjerteafdelingen fungerer i tæt samarbejde og vagtfællesskab med Intern Medicinsk og Geriatrisk Afdeling Q. Derudover har vi et nært samarbejde med Klinik Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling med ugentlige fælleskonferencer med gennemgang af kardiovaskulære undersøgelser på vores patienter. Fokuseret ophold med introduktion til disse undersøgelser vil være mulig.
Endvidere varetager vi interne medicinske videreuddannelsesforløb på basis- og introduktionsniveau samt studenterundervisning.

Vi lægger vægt på at give en solid klinisk uddannelse med oplæring og varetagelse af stuegang, daghospital og ambulant funktion. Vi prioriterer et højt fagligt uddannelsesmiljø med nem adgang til faglig supervision, en høj grad af kontinuitet i patientforløb, et godt arbejdsklima og tværfagligt samarbejde med plejepersonalet. Vi sætter pris på de yngre lægers input såvel på det faglige som på det organisatoriske område.
Du forventes at deltage i det daglige kliniske arbejde og uddannelsesaktiviteter på sengeafsnit og i ambulatorie samt ved undervisning og konferencer. En del af arbejdet udføres ad hoc i den fælles vagtfunktion. Påregn funktion i tilstedeværelsesvagt efter kl. 18 4-5 gange månedligt.

.

Vi tilbyder

  • Arbejde med spændende kardiologiske problemstillinger
  • En engageret arbejdsplads med en åben og venlig omgangsform
  • Otteskiftet vagt, hvor der altid er en bagvagt tilstede på hospitalet, så der er rigtig god mulighed for supervision døgnet igennem
  • Internt ekkokardiografikursus mhp. hurtig opkvalificering af introlæger, samt evt. mulighed for deltagelse i DCS-ekkokardiografikursus
  • En afdeling der prioriterer deltagelse i ALS-kursusVi forventer, at du

  • Har gennemført KBU-forløb
  • Kan indgå i afdelingens almindelige kliniske drift
  • Er god til at samarbejde
  • Fokuserer på den optimale patientbehandling

.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse d. 1/5 2018.
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for underordnede læger, indgået mellem Yngre læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret ledende overlæge Charlotte Sørum på telefon .
Ansøgningsfristen er den 5/2 2018 kl. 08.
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.