Jurist; Belgium

 • Werbung:
 • Kategorie: Legal
 • Land: Belgium
 • Standort: Not Specified Brussel Belgium
 • Sprache: Deutsch
 • Employment Type: Permanent
 • Arbeitszeiten: Not Specified
 • Gehalt: Euro . EUR
 • Salary Period: Annual
 • Jobart: TRAFFIC
 • Unternehmensname:
 • Job Quell: Stepstone.be
 • Erstellt am: May 16, 2018


Jetzt bewerben

De Juridische Dienst van KU Leuven adviseert beleidsverantwoordelijken, faculteiten en departementen van de universiteit en staat in voor het onderhandelen, opstellen en reviseren van een divers spectrum overeenkomsten, zoals onderzoeks- en subsidieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten met lokale en internationale partners, contracten i.v.m. het roerend en onroerend patrimonium van de universiteit. Voorts waakt de Juridische Dienst over de naleving van wetgeving en interne universitaire regelgeving, over de relaties met verbonden rechtspersonen en staat in voor de opvolging van gerechtelijke procedures. Als lid van een dynamisch en gespecialiseerd team behartigt u de juridische belangen van de universiteit. De nadruk ligt op het onderhandelen, opstellen en reviseren van complexe overeenkomsten, zowel i.v.m. academisch onderzoek (toekenning onderzoeksprojecten, opzetten van internationale onderzoeksconsortia…), als ter ondersteuning van de dagelijkse werking van de universiteit. Daarbij legt u spontaan de nodige contacten met alle betrokken actoren (faculteiten en onderzoekers, academische diensten en diensten algemeen beheer, medecontractanten, overheden...). Uw rol bestaat er met name in het gewenste niveau van juridische zekerheid vast te leggen en te waken over de naleving van alle relevante regelgeving. Zo nodig neemt u deel aan of belegt u hierover het nodige overleg. Daarnaast staat u mee in voor de opvolging van diverse juridische procedures. Interesse in onderwijsrecht en studievoortgangsbetwistingen is een pluspunt. U rapporteert aan het hoofd van de Juridische Dienst. U behaalde een diploma master in de rechten. U beschikt over een vijftal jaar ervaring als advocaat of bedrijfsjurist en heeft ervaring met het opstellen van complexe overeenkomsten. U denkt probleemoplossend, beschikt over een sterk analytisch vermogen, handelt proactief en adviseert pragmatisch maar juridisch accuraat en in een toegankelijke taal. U bent een teamplayer, vindt het een meerwaarde om in groepsverband te werken, heeft interesse voor de brede universitaire omgeving en wil deze van dichtbij leren kennen. U bent stressbestendig, nauwkeurig en integer. U hebt oog en respect voor deadlines. U beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Engels. Voltijdse of deeltijdse (minimum 80%) tewerkstelling van onbepaalde duur, gekoppeld aan een salaris in graad 7, 8 of uitzonderlijk 9 afhankelijk van uw relevante ervaring. Een stimulerende werkomgeving: als één van de grootste werkgevers in België biedt KU Leu... Originele vacature is te vinden op StepStone.be - Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be!
Original job ad is published on StepStone.be - Set up a Jobagent at StepStone now and find your dream job! For similar jobs, information on employers and career tips visit StepStone.be!
La version originale de cette offre d'emploi est disponible sur stepstone.be - Créez maintenant votre Job Agent sur StepStone et trouvez le job de vos rêves ! Trouvez des jobs similaires, des informations sur les employeurs qui recrutent et des conseils de carrière sur stepstone.be!