Manager Niet-Leven: particulieren/ondernemingen; BelgiumJetzt bewerben

De P&V Groep is een solide Belgische coöperatieve verzekeringsgroep, actief sinds meer dan 100 jaar. We willen ons onderscheiden als betrokken, loyale en nabije partner voor onze klanten, distributiepartners en andere stakeholders. Onze meer dan 1600 medewerkers in Brussel en Antwerpen staan in voor een professionele dienstverlening. Verschillende merken maken deel uit van de Groep: - P&V Verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten; - VIVIUM, ARCES en Piette & Partners verdelen hun producten via makelaars; - Actel Affinity via akkoorden met auto-importeurs. Het departement Niet-Leven zoekt een Manager om leiding te geven aan de operationele diensten in het kader van de verzekeringsactiviteiten van de organisatie Niet-Leven (particulieren en ondernemingen) volgens de principes van 'Operational Excellence' om de operationele risico's te beperken en een hoogwaardige dienstverlening te garanderen en zo bij te dragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de eigen directie. Taken 1. Tactiek De eigen directeur inzichten aanreiken, opdat die voor de directie een tactisch plan kan opstellen om te anticiperen en de directie voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. Ervoor zorgen dat de medewerkers van de directie het jaarplan goed begrijpen en toezien op de communicatie over en uitvoering van dat plan. 2. Management van de eigen afdeling De organisatiestructuur: een optimale organisatiestructuur invoeren in overeenstemming met de beslissingen en principes van het Directiecomité. People management en performance management: prestatiebeheer, talentontwikkeling, opvolgingsplanning ... Proces: erop toezien dat het tactische plan binnen de eigen afdeling wordt vertaald in een werkstroom. Risicobeheer: actieplan in overeenstemming met het risk management van de Groep. Compliance: naleving van het integriteitsbeleid, de gedragsregels en de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de Groep. Interne controle Reporting Informatiedoorstroming 3. Huidige en toekomstige rentabiliteit van de organisatie Gemeenschappelijk: deelnemen aan het driejarenplan en het budgetbeheer en de bedrijfskosten binnen de eigen afdeling onder controle houden. 'Verzekeringsfuncties' in de productlijnen: waken over de rentabiliteit van de productlijn. Functies buiten de productlijnen: waken over de efficiëntie in het eigen vakgebied. Managementfuncties met verkoopverantwoordelijkheid: is verantwoordelijk voor de realisatie van de verkoopcijfers. 4. Markt De ontwikkelingen in het eigen vakgebied volgen om er rekening mee te kunnen houden in het jaarplan. 5. Samenwerking Met de collega's binnen en buiten de eigen directie alle informatie delen die nuttig is voor de ontwikkeling van het algemeen beleid van de P&V Groep. 6. Operationeel management Permanente aanpassing van de werkorganisatie met het oog op de opvolging van de dagelijkse activiteiten en de naleving van de deadlines, de vooropgestelde grenzen en de SLA's. Universitair diploma 10 jaar ervaring in de verzekeringssector of in het eigen vakgebied en ook ervaring in een managementfunctie Tweetalig: Nederlands/Frans Wij bieden een interessant salarispakket met tal van extralegal... Originele vacature is te vinden op StepStone.be - Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be!
Original job ad is published on StepStone.be - Set up a Jobagent at StepStone now and find your dream job! For similar jobs, information on employers and career tips visit StepStone.be!
La version originale de cette offre d'emploi est disponible sur stepstone.be - Créez maintenant votre Job Agent sur StepStone et trouvez le job de vos rêves ! Trouvez des jobs similaires, des informations sur les employeurs qui recrutent et des conseils de carrière sur stepstone.be!