Udviklingsorienteret sygeplejerske til neurorehabilitering; 8450, DenmarkJetzt bewerben

Rehabiliteringen, Tagdækkervej, Hammel

Brænder du for hjerneskadeområdet og vil gerne have mere tid til dialog med borgeren, så er det lige dig vi søger.

Tagdækkervej er en del af Specialområde Hjerneskade under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af fem døgntilbud og tre dagtilbud i Østjylland . Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller varig fysisk funktionsnedsættelse.

Stillingen vil være delt mellem konsulent opgaver i Specialområde Hjerneskade (SOH) og basis opgaver i Rehabiliteringen

Om Rehabiliteringsafdelingen

Rehabiliteringen har 6 lejligheder til døgnrehabilitering på specialiseret niveau efter endt sygehus indlæggelse. Forløbene varer ca. 3 - 6 mdr. Med udgangspunkt i kommunens bestilling og borgerens ønske konkretiseres indsatsen i en individuel plan. Opgaven er at rehabilitere borgerne til et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Borgernes grad af skade samt funktionsniveau er svingende. Nogle har brug for støtte til de fleste aktiviteter i løbet af dagen, mens andre skal have støtte til mere komplekse aktiviteter.

Rehabiliteringen er en afdeling i løbende udvikling. Personalegruppen er engageret og der er fokus på medindflydelse. Afdelingen har et godt arbejdsmiljø og en humoristisk og uformel omgangstone. Vi arbejder på at opretholde et højt fagligt niveau, er nysgerrige og reflekterer løbende over vores praksis.

Personalet er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, neuropsykolog, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Alle oplæres i og arbejder ud fra et neuropædagogisk grundlag og ABC konceptet. Vi arbejder med en udvidelse af afdelingen, så i starten vil du være alene sygeplejerske i afdelingen.

Som ene sygeplejerske vil du i Rehabiliteringen arbejde med følgende:

 • Deltage i planlægning og udførsel af de daglige P-ADL og ADL aktiviteter
 • Undervise og sparre med kollegaer i sygepleje faglige problemstillinger
 • Medvirke til at sikre og udvikle den sygepleje faglige kvalitet
 • Medvirke til udarbejdelse af neuropædagogiske strategier
 • Koordinerende rolle som kontaktperson, herunder kontakt til pårørende

I SOH vil opgaverne være følgende:

 • Forestå implementeringen af den sundhedsfaglige plan i specialområdet
 • Forestå implementering af FMK i specialområdet
 • Bidrage til udarbejdelse og implementering af sundhedsfaglige retningslinjer og instrukser
 • Forestå undervisning og oplæring af medarbejder i sundhedsfaglige opgaver
 • I samarbejde med UTH - koordinator at sætte fokus på arbejdet omkring UTH
 • Indhente, vurdere og implementere udviklingsbaseret viden

Vi kunne ønske os en sygeplejerske med følgende profil:

 • Erfaring med eller lyst til at arbejde med neurorehabilitering
 • Erfaring med ABC konceptet
 • Være god til at skabe overblik
 • Være i stand til at strukturere og prioritere arbejdsopgaverne
 • Være god til skriftlig dokumentation
 • Tydelig og anerkende sparringspartner i det tværfaglige samarbejde
 • Lyst til at bidrage positivt til afdelingens og specialområdets udvikling
 • Deltage i faglig vejledning og supervision

Vi søger en sygeplejerske på 37 timer. Der vil være dag-, aften- og weekendvagter samt vagter på helligedage.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 20. april 2018

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: Torsdag d. 26. april 2018

Tiltrædelse: 1. juni 2018

Du kan læse mere om Specialområde Hjerneskade på . Du er ligeledes velkommen til at kontakte afdelingsleder Lone Aagaard tlf. .

Følg link til ansøgningsformular. Der ønskes medsendt uddannelsesbevis samt relevante referencer.